Vaktselskap

GSS er en ledende leverandør av innovative sikkerhetsløsninger. De leverer vektertjenester og heisalarmtjenesten til Bjelketun Boligsameie og er støttet av døgnbemannet alarm og vaktsentral lokalisert i Oslo sentrum.

Utfører vakthold og ettersyn i Bjelketun Boligsameie

 • Det utføres flere innvendige/utvendige vekterrunder pr døgn

 • Vekterrundene gjennomføres til ulike tider på døgnet

 • Vektere er gitt mandat til å legitimere og bortvise personer som ikke har adgang til sameiet

 • Under Vekterrunde gjennomføres innvendig vekterkontroll av skallsikring; herunder alle fellesarealer knyttet til hoved trapper baktrapper og inngangspartiene til byggene og fellesarealer knyttet til eiendommene

 • Innvendig vekterrunde omfatter alle fellesarealer og trappehus, garasje og søppelrom. Vekter-runden har som hensikt å avdekke og forhindre innbrudd og hærverk mot sameiet.

 • Ved avvik vil vektertjenesten være tilstede til sameiet er sikret på en forsvarlig måte. Dette innbefatter alarmering av nød-etater og nødvendige tjenesteytere til Bjelektun Boligsameie

 • Under vekterrunde påsees det at det er tilstrekkelig temperatur i byggene slik at frostskader ikke oppstår og at elektriske apparater er avslått

 • Det kan påkalles alarm-utrykning til sameiet etter behov. Dersom dette gjelder husbråk og eller brudd på Husordensregler så vil eierseksjon bli belastet med et gebyr på kr 1500,- iht. Husordensregler, jfr § 1.

 • GSS har nøkler og tilgang til hele sameiets fellesarealer. Dette gjelder ikke for selve eierseksjonene.

 • Generell taushetsplikt gjelder for alle vektere og ansatte i GSS. Unntak fra taushetsplikt bortfaller i henhold til opplysninger på forespørsel fra politiet hjemlet i Politiets vedtekter

 • Vektere som utfører vakthold/tilsyn skal være uniformerte og/eller bære synlig ID kort

 • Styret og Vaktmester mottar rapport på epost fra GSS rundt loggførte hendelser

Heisalarm

Våre tre heiser er tilknyttet døgnbemannet heisalarm. Er du uheldig og opplever at heisen stopper så trykk inn alarmknappen i 3 sekunder også vil du bli tilkoblet vaktsentralen.

Kontaktpunker

GSS Vakttelefon er: 22 75 54 00