Vaktmester og renhold

Vi har ingen ansatte i Bjelketun Boligsameie og vår mest sentrale og operative funksjon er vaktmestern. Vi har avtale med OBOS Eiendomsdrift AS og Fortuna Renhold AS. Vaktmester tilkaller andre tjenesteleverandører som sameiet har avtale med etter behov.

Vaktmester

Avtalen dekker kun sameiets fellesarealer og gjelder ikke leiligheter. Vi minner om at det kun er styret som kan påkalle vaktmester. Tjenesten omfatter:

 • Vaktmester utfører 2 faste besøk pr. uke

 • Drift og vedlikehold av bygg og eiendom. Etterse dører for skade / innbrudd og lukkemekanismer

 • Kontroll av belysningsutstyr i alle fellesområder og etterse sikringer i fellesanlegg

 • Tilsyn og kontroll varmtvannsberedere, ventilasjonsanlegg, heiser, etc.

 • Inspeksjon av fellesområder for lekkasjer og brannfeller

 • Mindre rørleggerarbeider, elektrikterarbeider og bygningstekniske arbeider som ikke krever autorisasjon

 • Arbeider som krever autoriserte fagmenn benyttes utover ordinært tilsyn og drift

 • Søppelplukkrydding i garasje

 • Bortkjøring av Oppsop

 • Snørydding på utvendige fellesområder og bakgård i perioden november til april, og utføres uoppfordret ved snøfall over 5 cm.

 • Fjerne mose i bakgård om våren (styret bestiller)

 • Etterse tagging og fjerne grafitti. Vi benytter StoppTagging for fjerning

 • Beredskapsvakt hele året utenom ordinær arbeidstid (man-tors 08-17 og fre 08-15)

 • Varsle styret ved avvik

Renhold

Private ting som er plassert i fellesområder er ikke renholder forpliktet til å vaske. Det er derfor viktig at hver sameier ikke plasserer sykler, sko eller andre gjenstander i fellesarealer. Tjenesten omfatter:

 • Rengjøring utføres en gang pr. uke

 • Rengjøring av samtlige gulvarealer, vindusposter og tosidig vask av glassflater i inngangsparti

 • Generell flekkfjerning inntil høyde på 1,8 meter

 • Tømming av avfall i entre

 • Rengjøring av heis inn- og utvendig og spor i heisdør

 • Månedlig rengjøring av rekkverk, vegg og gulvlister og ovenpå postkasser

 • Matteleie omfatter skift av matter annenhver uke i perioden april til og med september, og ukentlig i vinterhalvåret fra oktober til og med mars

Renholder skal føre vaskeliste som henger på oppslagstaven i hver oppgang.