Stopp tagging

Stopp Tagging-ordningen er et tilbud til gårdeiere, borettslag, boligsameier og andre som ønsker en fasade uten skjemmende tagging. Som abonnent på ordningen er du sikret at all tagging blir fjernet fra fasaden din innen 48 timer fra den er innrapportert.

Styret melder kontinuerlig inn tagging. Beboere er også velkommen til å varsle om tagging på bygget til post@taggefri.no. 

For mer informasjon: http://taggefri.no/