Is og snøfjerning fra tak

Etter endt snøfall vil Trippel Mljøservice rykke ut og fjerne snøen, slik at det ikke bygger seg opp til å bli istapper. De vil også rapportere tilbake til oss om hvordan tilstanden er på taket. Med vår forvaltningsavtale vi problemene i forkjøpet. Vi ønsker ikke at istapper skal ramle i hodet på folk.

 

Lovverket sier: § 2-3 Når det kan være fare for ras av snø og is fra hustak mot sted som er alminnelig beferdet eller bestemt for alminnelig ferdsel, skal eier straks sette opp avvisere som gjør det tydelig at ferdsel er forbundet med fare eller ulempe.

Vår avtale omfatter:

  • Overvåking av bygården gjennom vinterhalvåret, med unntak av bakgårder som krever tilhengerlift.

  • Fjerning av snø opp til snøfanger fortløpende etter endt periode med snøfall.

  • Ubegrenset antall utrykninger

  • Sikring av området med lift

  • Sikret uttrykning innen 24 timer ved istapper, når vi har mottatt varsling fra kunden.

  • Det blir ført logg for hver inspeksjon og utrykning.

Vi har ansvar for:

  • Når snø eller is truer med å falle fra hustak mot offentlig sted, skal eieren straks sette opp avvisere eller lignende innretning som gjør det tydelig at ferdsel er forbundet med fare. Avvisere skal fjernes senest innen syv dager med mindre det kan dokumenteres at det er ventetid på å få ryddet bort faren. Huseieren er ansvarlig for varsling.

  • Huseier skal påse at det er montert forskriftsmessige snøfangere.

  • Du kan varsle når du ser behov for fjerning av snø og is til mail: vaktmester@bjelketun.no

For mer informasjon gå til: http://www.trippelms.no/