Forsikring

Vi har Byggningsforsikring med Gjensidige, som sikrer sameierens økonomiske interesser hvis bygningen skades. Vi har heldekning som betyr at skade etter brann, vann, tyveri og innbrudd dekkes.

Forsikring dekker

 • Bygningene Sverdrups Gate 3, Jens Bjelkesgate 5 og 7

 • Tyverisikring, beskyttelsesklasse B0

 • Heldekning

 • Naturskade

 • Huseieransvar

 • Rettshjelp

 • Styreansvar

 • Lovbestemt yrkesskade-/sykdom for tilfeldige, ikke fast ansatte arbeidstakere

Begrensninger

 • Det er flere begrensninger i avtalen avhengig av skaden gjelder

Sameiets polisenummer: 56643184

----

Når skaden har oppstått

Vannskade: Begrense skaden mest mulig
Dersom vannet flommer, gjelder det å få skrudd til stoppekranen. Derfor er det viktig at både styret og beboere vet hvor stoppekranene er før skaden oppstår. Materiell for merking av stoppekraner fåes ved henvendelse til forsikringsavdelingen. Hvis pumping/tømming er nødvendig, kan brannvesenet kontaktes for bistand.
Kontakt rørlegger.

Deretter må rørlegger kontaktes slik at et eventuelt rørbrudd blir reparert. Rørlegger bør også kontaktes dersom det oppdages fukt- eller vannskade i bygningen uten at man kan finne årsaken.

Innbrudd eller hærverk: Skal alltid meldes til politiet. Dersom vinduer eller dører er ødelagt, er det viktig å sørge for nødvendig stenging eller sperring.
 

Melding av skade til forsikringsselskapet

Dersom du skal melde skade så må dette meldes til styret v/Patrik Fjeldstad på epost styret@bjelketun.no. Som beboer skal du ikke kontakte forsikringsselskapet direkte dersom saken gjelder bygningsforsikringen. 

Vær best mulig forbredt på følgende spørsmål før du melder skaden: 

 • Hvor har skaden skjedd? 
 • Når har skaden oppstått? 
 • Hvem har foretatt skadebegrensning eller foreløpig utbedring? 
 • Ved innbrudd eller hærverk: Når ble politiet varslet? 
 •  

Gjelder dette hastesak så ta kontakt Patrik på telefon/SMS: 99592923.