Forretningsfører

Sameiet har forretningsføreravtale med OBOS. Dette inkluderer bl.a. løpende regnskapsføring, årsoppgjør og økonomisk rapportering, utarbeidelse av likviditets- og driftsbudsjett, betaling av fakturaer, forslag til årsberetning, deltakelse på årsmøte og generell rådgivning. Innkreving og oppfølging av fellskostnader, herunder fullmakt til å forestå inkasso ved betalingsmisslighold, er også inkludert. Innbetaling av felleskostnader kan skje via ordinær betaling, autogiro eller e-faktura. <style type="text/css"> .preface img { width: 100px !important; } </style>

Vi har avtale om følgende tjenester.

Felleskostnader:

 • Utsendelse av giroer. Vi tilbyr også avtalegiro og e-faktura.

 • Effektiv innkreving av felleskostnader.

 • Daglig oppdaterte oversikter på Styrerommet.net, eller månedlige oversikter over forskudd og restanse (gjelder kun styrets medlemmer).

Regnskap og økonomi:

 • Bilagsføring og årsavslutning av borettslagets eller sameiets regnskap.

 • Underregnskaper (prosjekt, næring, brensel, garasjer etc.).

 • Skatteavregning, likningsoppgaver.

 • Betaling av fakturaer.

 • Oversiktlige økonomiske rapporter med våre kommentarer og forslag.

 • Budsjettforslag til driftsbudsjett og likviditetsbudsjett for kommende år.

 • Langtidsbudsjett.

 • Kapitalforvaltning.

 • Inkasso.

Styremøter, årsmøter og andre møter:

 • Utarbeidelse av forslag til årsmelding.

 • Bistand og tilrettelegging i forkant av sameiermøte /generalforsamling.

 • Deltakelse på sameiermøte / generalforsamling.

 • Vi fører protokoll fra møtet.

 • Annen møtedeltagelse.

Andre forvaltnings- og konsulenttjenester:

 • Meldinger og oppgaver til offentlige myndigheter og registre.

 • Overdragelse av leiligheter, parkeringsplasser etc., ajourhold av eiere.

 • Leilighetsopplysninger til meglere, banker etc. i forbindelse med kjøp / salg, taksering, refinansiering og låneopptak.

 • Boligselskapets forretningsadresse, posthåndtering.

 • Korrespondanse.

 • Saksfremstillinger.

 • Lånesøknader.

Vår forretningsfører er OBOS Eiendomsforvaltning og kan kontaktes på epost: forretningsforer@bjelketun.no . Vårt Selskapsnr. er: 7315.

Obs! Forretningsfører håndterer ikke fakturaspørsmål - seksjonseiere skal ikke ta direkte kontakt, dette skjer via Styret.