10 mar 2017

Reklamasjon på fasadeoppussing

Til våren vil deler av fasaden bli pusset opp på ny.

Styret har reklamert på oppussingsarbeidet av fasaden ut mot Jens Bjelkes gate og Sverdrups Gate. Produsenten av produktene som entreprenøren har benyttet har beklaget feilen og har lovet å rette opp i dette til våren. Rundt april/mai vil fasaden ut mot veien bli rengjort og behandlet på nytt. Dette medfører ingen ekstra kostnader for sameiet.