Endret: 16 sep 2017     Opprettet: 2 jun 2017

Oppussing av oppganger

Her kan du følge prosessen. Denne artikkelen blir oppdatert hver uke.

Oppdatering 16. september:

Heisen i SG3 blir stoppet mellom kl. 08 og 12 torsdag 21. september for å legge nytt belegg. Det er bestilt nye fotlister til 1. etasje i alle tre oppganger. Monteres etter planen i neste uke. 

 

Oppdatering 8. september: 

Arbeidene er i det store og hele ferdig. Noen detaljer gjenstår. Gamle postkasser i JB5 og JB7 er nå også hentet. Det kommer snart nye skilt til postkassene i SG3. 

 

Oppdatering 25. august: 

Dørmalingen fortsetter i SG3 neste uke. Legging av belegg er beregnet å ferdigstilles i samtlige oppganger neste uke. Uka etter starter montering av trappeneser (som vi venter på) og sveising. Vi venter fortsatt på nye postkasser til JB5 og JB7 og håper disse kan være på plass neste uke. 

Oppdatering 11. august: 

Arbeid med gulvbelegg fortsetter i JB7. I JB5 blir heisen stoppet en hel dag neste uke for å komplettere belegg foran heis i alle etasjer samt legge belegg inne i heisen. Trappeneser blir lagt fra og med neste uke - da starter også monteringen av nye lamper. Montering av nye fotlister er foreløpig beregnet å starte i JB5 i uke 34/35. Neste uke starter også demontering/montering av postkassene i JB5 og JB7. Dørmalingen startes i uke 34 - se mail sendt til alle seksjonseiere. 

Oppdatering 27. juli: 

Trappene males nå i JB5, ellers går malerarbeidene fremover i JB7. Gulvlegger starter i JB5 mot slutten av neste uke. Det kommer ingen oppdatering på fremdriften neste uke pga. ferie.

Oppdatering 22. juli: 

Lamper er nå også demontert i JB7. Til uken starter malerarbeide her. Gulvarbeider fra 2. etg og oppover starter i JB5 i uke 31. 

Oppdatering 17. juli: 

Arbeidene fortsetter som planlagt denne uken. Flisearbeidet er i all hovedsak ferdigstilt. Disse er dekket til mens malearbeidene pågår. Prosjektet er så langt i rute i henhold til fremdriftsplanen. Vi minner om at arbeiderne har tillatelse til å jobbe fra 10-17 også førstkommende lørdag. 

Oppdatering 7. juli:

Styret har gitt tillatelse til at malearbeidet kan fortsette i morgen, lørdag, mellom kl. 10 og 15.

Det er fortsatt en stund til man begynner med leilighetsdørene, men de av dere som ønsker å ta vare på dørskiltet sitt må selv ta ned dette i tide. Det kommer senere en plan for når malerne starter med leilighetsdørene, men det kan være greit å være klar over dette allerede nå. Malerne vil ta ned dørskilt/klistrelapper som henger på dørene når dette arbeidet starter, og disse vil da eventuelt bli kastet. Med andre ord: Ønsker ikke ikke å ta vare på dørskiltet så trenger du heller ikke gjøre noe.

Styret vil for øvrig bestille nye klistremerker med H-nummer.
 

Oppdatering 30. juni: 

Flisearbeidene fortsetter i alle oppganger neste uke, da starter også malearbeidene i Jens Bjelkes gate 5 og 7. Alle lamper i Jens Bjelkes gate 5 vil bli demontert førstkommende mandag. 
 

Oppdatering 23. juni: 

Flislegger i gang med arbeidene i Jens Bjelkes gate 5 og 7. Dette fortsetter i uke 26. I slutten av uke 26/starten av uke 27 blir lamper i oppgang 5 demontert. Malearbeidene starter i samme oppgang 3. juli. 

---

Den 23. mai inngikk vi en kontrakt med Malermester Widar M. Lund om oppussing av trappeoppganger.  Det er Patrik i styret som koordinerer dette arbeidet. Oppstart av arbeidet blir i uke 25 med flisarbeid i én av oppgangene. Oppussingen vil skje oppgang-for-oppgang. Malerarbeidene starter i uke 27.

I Jens Bjelkes gate 5 og 7 blir det også byttet postkasser. 

Før malerarbeidene starter vil gamle lamper bli demontert. Der det er behov vil det bli sørget for midlertidig belysning. Etter malerarbeidene vil det monteres nye, sensorbaserte vegg-/tak-lamper.

I slutten av juli starter arbeidet med å male yttersiden av leilighetsdørene. I den forbindelse vil det i forkant bli gitt ut varsel når malerne kommer til din leilighetsdør. Det anbefales at du er hjemme på disse tidspunktene for å få malt ytterkantene. Dersom du ikke kan være hjemme, eller skal reise bort, kan nøkkeloverlevering avtales. Vi kommer tilbake til dette. Dersom din seksjon ikke er hjemme eller har overlevert nøkkel når leilighetsdøren skal males, vil malerne male der man kommer til fra utsiden. Resultatet blir optimalt dersom leilighetsdørene males i åpnet stilling. Vi presiserer at leilighetsdørene ikke males på innsiden