15 jan 2019

Bestilling av elbillader

Forankring og formell beslutning
På ekstraordinært sameiermøtet 22. mars 2018 ble det enstemmig vedtatt tilrettelegging
for elbillading i garasjeanlegget tilhørende Jens Bjelkes gate 5 og 7 samt Sverdrups gate
3.

Kostnadene for tilretteleggingen og nødvendige endringer i infrastrukturen blir bekostet
eiere av biloppstillingsplass, uansett om man ønsker elbillader eller ikke. Eiere av
garasjeplass som ønsker elbillader kan bestille dette via vedlagte bestillingsskjema.
Sameiet har fått innvilget noe støtte fra Oslo kommune.


Selve installasjonen av infrastruktur
Alle plasser vil bli tilrettelagt for lader av typen Zaptec ZapCharger Pro (heretter kalt
ladeboks). Ladepunktet vil være tilknyttet sameiets fellesanlegg med individuelle
strømmålere. Bestilling og levering av selve ladeboksen må kun skje via sameiets
partner, som for tiden er Lefdal Elektro. Garasjeanleggets ladeanlegg vil være rustet for
å tåle lading av mange biler samtidig. Jo færre biler som lader samtidig, jo raskere
ladingen. Dersom svært mange biler lader samtidig, vil ladeanlegget automatisk lage en
køordning. Laderne er tilkoblet et 32A 230V-anlegg. Dermed vil man kunne lade opptil
7,2kW effekt. Alle eiere av ladebokser kan følge med på sin lader via en app eller
nettside. Plassering av ladebokser er avtalt mellom installatør og styret på bakgrunn av
pris og hensiktsmessighet og kan ikke endres av den enkelte.


Rettferdig betaling for forbruk
Sameiet har ansvar for at det til enhver tid foregår rettferdig fordeling av
strømkostnadene. Til å begynne med vil forretningsfører OBOS fakturere direkte hver
enkelt innehaver av ladeboks i forbindelse med felleskostnadene. OBOS vil fakturere for
faktisk bruk med et lite påslag som kun er ment for å dekke sameiets reelle kostnader
som for eksempel fakturering og ekstra strømmåler fra Hafslund. Faktureringen for
forbruket vil skje 1-4 ganger i året, avhengig av hva sameiet og forretningsfører blir enig
om. På sikt kan det bli etablert en automatisk betalingsløsning med bruk av
bankkort/kredittkort.


Dersom man ikke kjøper ladeboks vil man heller ikke bli fakturert for strømforbruk. Men
som nevnt vil alle eiere av biloppstillingsplass være nødt til å betale for endringen i
nødvendig infrastruktur samt kabling/bakplate til biloppstillingsplassene.


Priser:


Installasjon av infrastruktur (alle)
Alle eiere av biloppstillingsplass vil bli fakturert for tilretteleggingen via
forretningsfører OBOS januar 2019 med betalingsfrist 15 februar 2019.
Fakturabeløpet vil bli på: kr. 8.950,- ink. MVA per biloppstillingsplass.
Grunnlaget for utsendelse av faktura vil være eier av garasjeplassen pr. 31/12-18.


Individuell bestilling av ladeboks (Zaptec ZapCharger Pro)
Garasjeplasseiere som ønsker elbillader, og bestiller innen 31. januar 2019, vil bli
fakturert kr. 17.350,- ink. MVA direkte fra leverandør for laderen ferdig montert
etter utført arbeid. Bestilling og levering av laderen skjer direkte via sameiets
valgte leverandør (se vedlegg).
Bestillingsskjemaet for ladeboks skal sendes til: allanln@lefdal.no
Etter 31. januar gjelder leverandørens veiledende priser. Det vil altså lønne seg å bestille
ladeboks nå dersom man ønsker dette, innen 31. januar 2019.

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål:
Styrets prosjektleder: Patrik Fjeldstad - styret@bjelketun.no 
Styrets leder: Tor Ole Stien - styret@bjelketun.no
Prosjektleder: Lefdal Elektro - Allan Laigaard Nævestad - allanln@lefdal.no

Vedlegg: 
Bestillingsskjema av ladeboks fra Lefdal Elektro
Informasjon om ladeboks, Zaptec ZapCharger Pro